zoekenweb.nl

Online programma’s, het nieuwe leren

Jezelf naar een hoger niveau tillen door je kennis en vaardigheden te verbeteren? Wanneer je een vaste baan hebt en een gezin is dit niet zo makkelijk meer als 10 jaar geleden. Vroeger leerde je uit boeken en door fysiek lessen te volgen. Werd er een cursus in Amerika gegeven? Dan moest je flink wat afreizen om de cursus te kunnen volgen, of de cursus aan je voorbij laten gaan. Zonde! Er wordt tegenwoordig steeds meer waarde gehecht aan specialistische kennis en het is niet altijd mogelijk deze in je nabije omgeving op te doen. Boeken lezen kan een oplossing bieden maar niet iedereen komt door die dikke pillen van honderden pagina’s heen. Ook leert niet iedereen optimaal van lezen, anderen leren beter van luisteren of interactie. Hierbij biedt het internet een nieuwe mogelijkheid namelijk online cursussen. Geen reistijd meer kwijt zijn maar van achter je laptop jezelf kunnen ontwikkelen. Ook kun je de cursus in eigen tempo volgen waar en wanneer je maar wilt. Wat kun je leren bij zo’n online cursus?

Taal

Via een aantal instellingen kun je met behulp van boeken en luister cd’s een nieuwe taal leren. Anno 2019 kan dat eigenlijk echt niet meer. Via een online cursus kun je meer talen leren dan het aanbod van de middelbare school namelijk Frans en Duits en Engels. Vanuit het Nederlands kun je een ruim aanbod aan talen leren en vanuit het Engels is het aanbod nog groter.

Management

Als je manager bent, betekent dit niet automatisch dat je alle benodigde vaardigheden hebt. Plannen en organiseren, projectmanagement, besluiten nemen, delegeren, coachen, motiveren, teambuilden, als manager wordt er veel van je verwacht. Daarnaast is het gezien het werk niet mogelijk om zomaar een aantal dagen vrij te nemen om een cursus te bezoeken om je vaardigheden te ontwikkelen. Een online cursus kan hierbij een perfecte oplossing bieden. In de verloren uurtjes kun je trainingen volgen die je direct in de praktijk kunt toepassen om je team en bedrijf naar een hoger niveau te tillen.

Techniek

Sommige mensen zijn geboren met twee linkerhanden en hebben niet de mogelijkheid gekregen om technische kennis op te doen. Bij hogere opleiding  doe je voornamelijk theoretische kennis op, en krijg je weinig praktische kennis mee. Van bepaalde zaken wordt van je verwacht dat je dit kan, terwijl je dit niet op school wordt geleerd zoals het internet. Ook via online cursussen kun je hier meer over leren bijvoorbeeld door het volgen van een Six Sigma Green Belt training. Ook kun je met online cursussen leren hoe je zelf apps kunt maken, je skills verbeteren om een website te ontwerpen en leren hoe je via het internet kunt adverteren. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Mobiele versie afsluiten